Het STAP-budget bij Grafische Cursussen

Inhoud

Vanaf 1 maart 2022 is het voor bijna iedere Nederlandse burger mogelijk om het zogenaamde STAP-budget aan te vragen voor alle cursussen die je bij 'Grafische Cursussen' kunt volgen. Het STAP-budget is een opleidingsbudget (tot maximaal € 1.000,– per jaar) om je positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie.

Achterliggende gedachte

Het STAP-budget is door de overheid ontwikkeld onder het motto een Leven Lang Ontwikkelen (LLO). De overheid is zich bewust dat in de huidige tijd gedurende elke levensfase scholing nodig is om je arbeidsmarktpositie te versterken. De overheid wil dat mensen met het STAP-budget zelf de regie in handen nemen en kunnen kiezen voor het volgen van een opleiding of cursus. Het STAP-budget vervangt de fiscale aftrek van scholingskosten zoals dat tot en met 2021 mogelijk was.

Kom ik in aanmerking?

Iedereen tussen de achttien en de AOW-gerechtigde leeftijd komt voor het STAP-budget in aanmerking. Het maakt daarbij niet uit of je in loondienst werkt, ZZP'er of ondernemer bent, of werkzoekende. Een wat meer ingewikkelde voorwaarde is dat je gedurende 6 maanden verzekerd moet zijn geweest voor de volksverzekeringen in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voor de kalendermaand van je aanvraag. Hier zal zo goed als iedereen aan voldoen. Je kunt voor al onze cursussen het STAP-budget aanvragen.

Een cursus volgen met het STAP-budget
Een cursus volgen met het STAP-budget

Welke cursus kan ik volgen?

Bij Grafische Cursussen kun je nu uit het gehele aanbod kiezen (tot een maximum van € 1000,- per jaar). Je kunt dus ook een STAP-budget aanvragen voor DTP Compleet of de jaarcursus Grafische Vormgeving, maar het restbedrag boven € 1000,- is in die gevallen voor eigen rekening. Voor andere cursussen kun je het gehele cursusbedrag via het STAP-budget terugvragen.
Opleidingsinstituten waarvoor je een STAP-budget kunt aanvragen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Grafische Cursussen voldoet aan alle voorwaarden zoals lidmaatschap en keurmerk van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). Een volledig overzicht van aanbieders, opleidingen, trainingen en cursussen die je met het STAP-budget kunt volgen, is beschikbaar in een landelijk UWV-scholingsportal. Je kunt ons daar vinden onder 'Grafische Cursussen' of bijvoorbeeld 'Jaarcursus Grafische vormgeving'.

Totaal en persoonlijk STAP-budget

Door de overheid wordt elke twee maanden een totaal STAP-budget beschikbaar gesteld van ± € 36 miljoen. Dit budget wordt in tweemaandelijkse tijdvakken toegekend op basis van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt.’ Het is om die reden verstandig om al aan het begin van het tijdvak dat voor jouw scholingsactiviteit van toepassing is, aanspraak te maken op jouw persoonlijk STAP-budget. De hoogte van jouw persoonlijk STAP-budget is afhankelijk van de kosten van de gekozen scholing en bedraagt maximaal € 1.000,- per persoon per jaar.

Hoe en waar vraag ik het budget aan?

Een aanvraag voor het STAP-budget kun je doen op het STAP-portaal van het UWV. Je zult jezelf vooraf al als cursist bij ons moeten hebben aangemeld. Na inschrijving ontvang je een STAP-aanmeldingsbewijs waarop relevante informatie staat en dat door jou als bijlage naar het STAP-portaal moet worden geüpload. Houd ook je burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Meer informatie vindt je op deze webpagina van het UWV. Een andere goede informatiebron is Stap-budget.nl.