Binnenkort...

GIF Animaties
30
Jun
.
Amsterdam
OS X gevorderd
1
Jul
.
Amsterdam
DTP Compleet
5
Jul
.
Utrecht
Photoshop Basis
5
Jul
.
Utrecht

Wat?

Grafische cursussen in pakketten als Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator, Premiere, After Effects en Apple Keynote. Ook gespeci­aliseerde cursussen als Info­graphics, Inter­actieve publicaties, e-Pubs, HTML-nieuws­brieven en de jaarcursus 'Grafische Vorm­geving'.

Wie?

Een docenteninitiatief met grafisch opge­leide en in het vak­gebied werk­zame experts. Wij ont­wik­­ke­len en organiseren grafi­sche cur­sus­­sen in het volwas­senen­onderwijs met grote aan­­dacht voor de juiste techniek, toe­­ge­­paste didac­­tiek en multi­­medi­aal les­mate­riaal.

Hoe?

Bekijk alle cursussen (klassi­kaal, in com­pany of privé) en lees meer over de cursus van je voor­keur. Het maxi­mum aantal deel­nemers per cursus be­draagt 6 (m.u.v. de avond­cursus­sen). Onze les­locaties zijn in Amster­dam, Utrecht, Den Haag en Breda.

Populaire cursussen...

Lesmateriaal van de hoogste kwaliteit

Multimediale oefeningen

Multimediale oefeningen

De meeste oefeningen kun je stap voor stap volgen. Leer zo Photoshop of InDesign via vi­deo, op papier (PDF) of op je tablet of smart­phone.
Opdrachten inleveren

Opdrachten inleveren

Via een LMS-systeem lever je op­drachten in, die door de docent worden beoordeeld of in klassi­kaal verband ook door mede­cur­sisten.
Online testvragen

Online testvragen

Na iedere les kun je online je kennis tes­ten aan de hand van interactieve vra­gen. Geen saaie multiple-choice maar via gami­fica­tion.
Overtuig jezelf van de hoge standaard van het lesmateriaal.
decoratieTestimonial Image

Cursus Photoshop

Als onderdeel van de opleiding 'grafische vormgeving' heb ik voor wat betreft het Photoshop blok les gekregen van Angelo. Het niveau is hoog­staand, zijn ma­nier van lesgeven is rustig en dui­delijk. De prettige mix van uitleg, opdrachten en overhoringen heeft er voor gezorgd dat ik iedere keer weer geïnspireerd naar huis ging. Complimenten!

Houwelingen

Hanjo van Houwelingen

Web, informatiebeveiliging gemeente Giessenlanden
decoratieTestimonial Image

Cursussen Creative Suite

My experiences with Angelo Spiler as a teacher of the Adobe Creative Suite are particularly good. He has an excel­lent and up to date knowledge of the pro­gram­mes and manage to convey this knowledge clearly with a perso­nal approach and a lot of patien­ce. He is organized and a very pleasant person to work with. I highly recommend Angelo.

Winkelaar

Edwin Winkelaar

Independent Graphic Design Professional
decoratieTestimonial Image

e-learning omgeving

Ik ben heel erg enthousiast over de e-learning omgeving. De cur­sus kent een prima op­bouw en veel afwisseling in lesmateriaal (quizjes, op­drach­ten, verdie­pen­de artikelen, etc.). Alles is heel zorg­vuldig beschre­ven, instruc­ties zowel in NL als UK, en stap voor stap te volgen. Het gamifi­cation model werkt uiterst motive­rend. Een docent met een schat aan vakkennis en een absolute aanrader!

Anika van den Bosch

Anika van den Bosch

Content Marketing • Social Media • Visual Design • Copy Writing
decoratieTestimonial Image

Creative suite

Angelo rocks when it comes to using Adobe Creative Suite. He designs and creates profes­sio­nal-looking publica­tions using Photo­shop and InDesign. Angelo not only masters the Adobe Creative Suite perfectly, he also is a very creative designer: for him half a word is enough to understand what the customer needs. I heart­ily recom­mend him.

Dennis Breuker

Dennis Breuker

Lecturer, College Professor • Consultant Software Engineering
decoratieTestimonial Image

Communicatie

In the communication process he has proven to be an excel­lent list­ener, an enthusiastic trans­la­tor of the jargon to the lay person and a broad-minded evaluator. It has been very satisfac­tory and a great pleasure working with him and I hope I may continue to do so for a good while longer.

Suyderhoud

Wim Suyderhoud

Teacher of English at Calandlyceum Amsterdam