Algemene Voorwaarden

'Grafische Cur­sus­sen | Option One' is aangesloten bij de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) en hanteert de Algemene Voorwaarden van het NRTO voor zowel consumenten als zakelijke afnemers. Daarnaast zijn tevens onze eigen Algemene Voorwaarden van toepassing.
NRTO-logo

Wat doet het NRTO?

De NRTO is een branchevereniging en behartigt de belangen van private opleiders in Nederland. Binnen de NRTO staat kwaliteit centraal. Dit komt o.a. tot uiting in het NRTO-keurmerk, de gedragscode, de geschillencommissie en de algemene voorwaarden. Hierdoor zijn de rechten en plichten van aangesloten opleidingsinstituten en die van consumenten en zakelijke afnemers uitstekend gewaarborgd.

Algemene voorwaarden voor consumenten

De Algemene Voorwaarden Consumenten van het NRTO zijn tot stand gekomen in samenspraak met de Consumentenbond. 'Grafische Cursussen | Option One' hanteert deze Algemene Voorwaarden voor alle cursussen voor consumenten. Ook aangeboden in de Engelse taal.

algemene voorwaarden voor zakelijke afnemers

De Algemene Voorwaarden Zakelijke Afnemers van het NRTO zijn bij 'Grafische Cursussen | Option One' van toepassing op de zakelijke markt, dus voor B2B-, in-company en maatwerkcontracten. Ook aangeboden in het de Engelse taal.

nrto-keurmerk en gedragscode

'Grafische Cursussen | Option One' is in het bezit van het NRTO-keurmerk. Hierdoor bent u verzekerd van navolging van kwaliteitseisen zoals die door het NRTO zijn opgesteld.
Ook onderschrijven wij de Gedragscode van het NRTO en leven wij deze ten volle na. Het doel van de Gedragscode is een bijdrage te leveren aan een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering en de bevordering van deskundigheid en betrouwbaarheid. Ook is voor onze medewerkers een eigen 'Gedragscode voor medewerkers' van toepassing.