Frequently Asked Questions

Wat is het verschil tussen een 2-daagse en een ochtend- of avond­cursus?
pijltje
  • Dagcursussen vormen kleinere klassen tot maximaal 6 personen, in de regel iets vaker voor doel­groepen uit het bedrijfs­leven.
  • Dagcursussen zijn iets meer afge­stemd op de werksituatie van de cur­sist(en).
  • Bij dagcursussen is er geen verplicht huis­werk. Deze cur­sisten willen over het algemeen de stof in zo kort moge­lijke tijd beheersen om snel aan de slag te gaan.
  • Bij dagcursussen zijn lun­ches, drank, thee en koffie inbe­gre­pen.
  • 7-Weekse ochtend- of avondcursussen zijn in grotere klassen tot maximaal 12 personen. Elke les duurt 2,5 uur.
  • 7-Weekse ochtend- of avondcursussen zijn onderdeel van de jaarcursus Grafische Vormgeving. Je kunt dus afzonderlijke blokken van de jaarcursus volgen.
  • Cursisten van de 7-weekse cursus krijgen huis­werk mee en voldoende tijd tussen de lessen door om zelf te experimenteren.
  • De jaarcursus Grafische Vormgeving is altijd een ochtend-, namiddag- of avondcursus: 37 lessen van 2,5 uur.
  • Het lesmateriaal verschilt in princi­pe niet tussen de twee typen cursus­sen.
  • De docenten verschillen in principe niet tussen de twee typen cursussen.
Krijg ik mijn geld terug als ik niet tevreden ben met de cursus?
pijltje

Mocht je ontevreden zijn over de cur­sus, dan restitueren wij voor 2-daagse cursussen 50% van het cursus­bedrag. Je dient dan na de eerste cur­susdag melding te maken van je klacht. Voor 8-weekse cursussen restitueren wij 75% van het cursusbedrag. Je dient dan uiterlijk na afloop van de tweede cursusavond of -ochtend melding te maken van je klacht.

Krijg ik na afloop een certificaat?
pijltje

Ja. Voor zowel de dagcursussen als de ochtend- en avondcursussen ontvang je een certi­fi­caat van deelname. Voor de jaarcursus Grafische Vormgeving doe je een aantal tests. Een certificaat voor deze omvattende cursus wordt alleen uitgereikt als je een voldoende scoort voor de tests.

Krijg ik huiswerk mee naar huis?
pijltje

Voor de 7-weekse cursussen en de jaarcursus Grafische Vormgeving krijg je huiswerk mee naar huis. Dat is niet verplicht maar wordt sterk aange­raden. Reken op een studiebelasting van 2-5 uur per week. Voor de 2-daagse cursus­sen krijg je in principe geen huiswerk mee naar huis. Als je hierom vraagt, zullen we je wel huis­werk meegeven. Werken aan eigen projecten is in alle gevallen aan te raden. Dit wordt ook besproken tijdens de lessen.

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?
pijltje

Na je aanmelding, krijg je een bevesti­gingsmail met informatie over de cursus, de cursuslocatie, lestijden en eventueel over de installatie van de benodigde software. Je ontvangt voor­af een factuur die je voldoet via je bank of one-click-Paypal. Het cursus­materiaal ontvang je aan het begin van de cursus.

Komen er nog andere cursussen aan?
pijltje

Ja, we zijn bezig met de ontwikkeling van an­dere grafische cursussen waar­onder concept-cur­sus­sen (over vorm­geving, kleurenleer, typografie etc.) maar ook cursussen als Affinity Designer, Canva en Spark. Schrijf je in voor de nieuws­­brief zodat je op de hoogte blijft van nieuwe cursussen en ontwikke­lingen.

Wat kan ik nou precies na een cursus?
pijltje

De leeruitkomsten van de basis pakket­cursussen zijn goed te vergelijken met een rijbewijs: je kunt na de cursus zelfstandig de weg op. Maar net als met een rijbewijs zul je wel ervaring moeten opdoen om nog beter en efficiënter te worden. Dat kan het best in de maanden direct na de cursus. De voor­naamste redenen dat leer­uitkomsten niet worden ge­haald zijn gebrek aan oefentijd en gemakzucht. Niet talent maar inzet is bij dit soort pakket­cursussen de sleutel tot succes. Je leert creatieve gereed­schap­pen toe te passen maar het leren van deze gereed­schappen zelf is geen creatief of kunstzinnig proces.

Vanzelfsprekend zijn er ook puur grafische cursussen (zoals de Introductie­cursus Grafische Vorm­geving). Hierbij ligt de nadruk op grafisch en typografisch inzicht. Denk aan kleurenleer, beeldtaal, Gestaltwetten, het creatief ont­werp­proces en universele ontwerpprincipes. De computer wordt hierbij nauwelijks gebruikt.

Hoe vergelijk ik jullie met andere cursusaanbieders?
pijltje

Als je nog niet eerder een grafische cursus hebt gevolgd, is het lastig te beoor­delen welk opleidings­instituut of welke cursus­aanbieder de meeste waar voor je geld biedt. Om je hierbij op weg te helpen, hebben we een artikel gepubliceerd met een checklist van de verschillende aspecten die bij grafische cursussen spelen: klasgrootte, lesvormen, lesmateriaal en docenttypen. Ook is een lijst van opleidings­instituten voor kortdurend grafisch onderwijs toegevoegd. Lees het artikel op LinkedIn.

Bouw ik een portfolio op?
pijltje

Tijdens de jaarcursus Grafische Vormgeving bouw je een portfolio op. Bij elk hoofdblok (introductie GV, InDesign, Photoshop, Illustrator en WP) hoort een eind­opdracht. Dit zijn voor het merendeel gedeeltelijk vrije opdrachten (bijv. voor InDesign: o.a. vormgeving en opmaak van een tijdschrift naar keuze). De resultaten hiervan zijn gericht op je portfolio.

Daarnaast verbinden wij ons geregeld aan freelance opdrachten uit het werkveld. Deze worden indien mogelijk aan de jaarcursisten doorgespeeld. Een voorbeeld uit 2018: de ontwikkeling van een huisstijl voor een farmaceutische startup. Een voorbeeld uit 2022: de opmaak van een levensboek voor een auteur. Ook deze ‘opdrachten uit de praktijk zijn bedoeld voor je portfolio. Vaak zal de door de opdrachtgever uitverkoren student-ontwerper de verdere uitwerking van deze case tegen betaling verrichten, dus het is zeer goed mogelijk dat je in je studiejaar al een eerste klant werft.

Ik heb een vraag over het opleidingsbudget van mijn werkgever.
pijltje

Heb je een budget van je werkgever ontvangen voor een of meerdere opleidingen? Eventueel als afvloei­ingsregeling? Voor vragen hierover kun je telefonisch contact met ons opnemen: 0622117709.

Er zijn veel subsidieregelingen die werkgevers kunnen aan­vragen voor het (bij)scholen van personeel. Een van de mogelijkheden: A&O Fonds Grafi­mediabranche. Ook voor ZZP-ers. Op provin­ciaal niveau zijn subsidies en scholingsvouchers aan te vragen. Kijk bijvoorbeeld bij de provincie Over­ijssel. Star­ten­de ondernemers kunnen ook vaak terecht bij de provinciale KvK.

Andere mogelijkheden zijn scholingsregelingen via het UWV, gemeenten, regionale of landelijke sector­plannen en andere scholingsfondsen zoals het ESF. Tot slot is er sinds 2014 een Subsidieregeling prak­tijk­leren. Dit behelst een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten voor de begeleiding van een leerling of student. Voor het STAP-budget, zie de volgende vraag.

Hoe zit het nu met het STAP-budget?
pijltje

Het STAP-budget is volgens de overheid een zogenaamde 'lerende' regeling. Een eufemistische benaming voor een regeling waarvan de overheid impliciet erkent dat er (nog) veel fout gaat. De praktijk wijst wel uit dat 85% van de aanvragen van potentiële cursisten worden goedgekeurd.

Na inschrijving ontvang je van ons een STAP-aanmeldbewijs, dat je nodig hebt om op de dag van je aanvraag voor het budget in aanmerking te komen. Mocht het budget niet worden toegekend, dan ben je nergens aan gebonden en hoef je de cursus niet te volgen. Meer informatie over het STAP-budget lees je in onze blog.

Kan ik als particulier de cursuskosten aftrekken?
pijltje

Per 1 januari 2024 is het STAP-budget niet meer beschikbaar. Er zal wederom een nieuwe regeling komen, waarschijnlijk de oude waarbij je cursuskosten kunt aftrekken bij je inkomstenopgave voor de belastingdienst.

Ik ben waarschijnlijk minder ver of juist verder dan andere cursisten...?!
pijltje

Je hoeft bij aanvang van de cursus niets van het specifieke pakket te weten. Wel is een gemiddelde computer­kennis gewenst. Een online-test hiervoor is in ontwikkeling. Als je daarentegen bang bent dat een basis­cursus voor jou te gemakkelijk zal zijn, schakel je na de eerste lesdag kosteloos over naar de eerstvolgende lesdag van de gevorderde of andere cursus. Overigens blijkt een basiscursus ook voor cursisten met 'een beetje ervaring' meestal toch de juiste keuze.

Niveauverschillen tussen cursisten zijn normaal. Door kleine klassen en eventueel extra (eenvoudige of moeilijke) oefeningen proberen wij de lesstof op het specifieke niveau van elke cursist af te stemmen.

Wordt een cursus afgestemd op mijn werksituatie?
pijltje

Dit is afhankelijk van de cursus en groepsgrootte. Indien mogelijk wordt (voornamelijk op de tweede lesdag) een uur besteed aan individuele pro­jecten vanuit je werksituatie waaraan je bijvoor­beeld in de week vooraf­gaand aan de tweede lesdag hebt gewerkt. Met vragen over je projecten op je werk kun je ook tot drie maanden na afloop van de cursus terecht bij de docent via telefoon of mail.

Wil je liever directe begeleiding bij een (groter) project, dan is een in com­pany training meer geschikt. Denk hierbij aan het samen met de docent ontwikkelen van een website of tijdschrift of het opzetten van een digitale nieuwsbrief voor je werkgever.