Frequently Asked Questions

Wat is het verschil tussen een 2-daagse en een ochtend- of avond­cursus?
pijltje
  • Dagcursussen vormen kleinere klassen tot maximaal 6 personen, in de regel iets vaker voor doel­groepen uit het bedrijfs­leven.
  • Dagcursussen zijn –indien gewenst– meer afge­stemd op de specifieke werksituatie van de cur­sist(en).
  • Bij dagcursussen is er geen huis­werk. Deze cur­sisten willen over het algemeen de stof in zo kort moge­lijke tijd beheersen en veel vragen kunnen stellen.
  • 7-Weekse ochtend- of avondcursussen zijn in grotere klassen tot maximaal 12 personen. Elke les duurt 2,5 uur.
  • Cursisten van de 7-weekse cursus krijgen huis­werk mee en voldoende tijd tussen de lessen door om zelf te experimenteren.
  • Bij de dagcursussen zijn lun­ches, thee en koffie inbe­gre­pen.
  • Door het meer individuele karakter van dag­cur­sussen verschilt de les­indeling iets van 7-weekse cursus­sen. Het lesmateriaal verschilt in princi­pe niet tussen de twee cursus­sen.
  • De jaarcursus Grafische Vormgeving is altijd een ochtend-, namiddag- of avondcursus: 36 lessen van 2,5 uur.


Krijg ik mijn geld terug als ik niet tevreden ben met de cursus?
pijltje

Mocht je ontevreden zijn over de cur­sus, dan restitueren wij voor 2-daagse cursussen 50% van het cursus­bedrag. Je dient dan na de eerste cur­susdag melding te maken van je klacht. Voor 8-weekse cursussen restitueren wij 75% van het cursusbedrag. Je dient dan uiterlijk na afloop van de tweede cursusavond of -ochtend melding te maken van je klacht. Voor de jaarcursus geldt een tevredenheids­garantie.


Krijg ik na afloop een certificaat?
pijltje

Ja. Voor zowel de dagcursussen als de ochtend- en avondcursussen ontvang je een certi­fi­caat van deelname. Gedu­ren­de deze cursussen doe je wel een aantal tests (quizzen), maar geen examen.


Krijg ik huiswerk mee naar huis?
pijltje

Voor de 7-weekse cursussen en de jaarcursus Grafische Vormgeving krijg je huiswerk mee naar huis. Dat is niet verplicht maar wordt sterk aange­raden. Reken op een studiebelasting van 2-5 uur per week. Voor de 2-daagse cursus­sen krijg je in principe geen huiswerk mee naar huis. Als je hierom vraagt, zullen we je wel huis­werk meegeven. Werken aan eigen projecten is in alle gevallen aan te raden. Dit wordt ook besproken tijdens de lessen.


Wat gebeurt er na mijn aanmelding?
pijltje

Na je aanmelding, krijg je een bevesti­gingsmail met informatie over de cursus, de cursuslocatie en -tijden en eventueel over de installatie van de benodigde software. Je ontvangt voor­af een factuur die je voldoet via je bank of one-click-Paypal. Het cursus­materiaal ontvang je aan het begin van de cursus. Bij 7-weekse cursussen krijg je van de docent tijdens de eer­ste les een 'cursussleutel' die toegang biedt tot het online cursus­materiaal.


Komen er nog andere cursussen aan?
pijltje

Ja, we zijn bezig met de ontwikkeling van an­dere grafische cursussen waar­onder concept-cur­sus­sen (over vorm­geving, kleurenleer, typografie etc.) maar ook cursussen als Affinity Designer, Canva en Spark. Schrijf je in voor de nieuws­­brief zodat je op de hoogte blijft van nieuwe cursussen en ontwikke­lingen.


Wat kan ik nou precies na een cursus?
pijltje

De leeruitkomsten van de basis pakket­cursussen zijn goed te vergelijken met een rijbewijs: je kunt na de cursus zelfstandig de weg op en zult in staat zijn op professioneel niveau werk af te leveren. Maar net als met een rijbewijs zul je wel ervaring moeten opdoen om nog beter en efficiënter te worden. Dat kan het best in de maanden direct na de cursus. De voor­naamste redenen dat leer­uitkomsten niet worden ge­haald zijn gebrek aan oefentijd en gemakzucht. Niet talent maar inzet is bij dit soort pakket­cursussen de sleutel tot succes. Je leert creatieve gereed­schap­pen toe te passen maar het leren van deze gereed­schappen zelf is geen creatief of kunstzinnig proces.

Vanzelfsprekend zijn er ook puur grafische cursussen (zoals de introductie­cursus Grafische Vorm­geving). Hierbij ligt de nadruk nog meer op grafisch en typografisch inzicht. Denk aan kleurenleer, beeldtaal, het creatief ont­werp­proces en universele ontwerpprincipes.


Hoe vergelijk ik jullie met andere cursusaanbieders?
pijltje

Als je nog niet eerder een grafische cursus hebt gevolgd, is het lastig te beoor­delen welk opleidings­instituut of welke cursus­aanbieder de meeste waar voor je geld biedt. Om je hierbij op weg te helpen, hebben we een artikel gepubliceerd met een checklist van de verschillende aspecten die bij grafische cursussen spelen: klasgrootte, lesvormen, lesmateriaal en docenttypen. Ook is een lijst van opleidings­instituten voor kortdurend grafisch onderwijs toegevoegd. Lees het artikel op LinkedIn.


Bouw ik een portfolio op?
pijltje

Tijdens de jaarcursus Grafische Vormgeving bouw je een grafische portfolio op. Bij elk hoofdblok (introductie GV, InDesign, Photoshop, Illustrator en WP) hoort een eind­opdracht. Dit zijn voor het merendeel gedeeltelijk vrije opdrachten (bijv. voor InDesign: o.a. vormgeving en opmaak van een tijdschrift naar keuze). De resultaten hiervan zijn gericht op je portfolio.

Daarnaast verbinden wij ons geregeld aan freelance opdrachten uit het bedrijfsleven. Deze worden indien mogelijk aan de jaarcursisten doorgespeeld. Een voorbeeld uit 2018: de ontwikkeling van een huisstijl voor een farmaceutische startup. Ook deze ‘opdrachten uit het bedrijfs­leven’ zijn bedoeld voor je portfolio. Vaak zal de door de opdrachtgever uitverkoren student-ontwerper de verdere uitwerking van deze case tegen betaling verrichten, dus het is zeer goed mogelijk dat je in je studiejaar reeds een of meerdere klanten werft.


Ik heb een vraag over het opleidingsbudget van mijn werkgever.
pijltje

Heb je een budget van je werkgever ontvangen voor een of meerdere opleidingen? Eventueel als afvloei­ingsregeling? Voor vragen hierover kun je telefonisch contact met ons opnemen.

Er zijn veel subsidieregelingen die werkgevers kunnen aan­vragen voor het (bij)scholen van personeel. Een van de mogelijkheden: A&O Fonds Grafi­mediabranche. Ook voor ZZP-ers. Op provin­ciaal niveau zijn subsidies en scholingsvouchers aan te vragen. Kijk bijvoorbeeld bij de provincie Over­ijssel. Star­ten­de ondernemers kunnen ook vaak terecht bij de provinciale KvK.

Andere mogelijkheden zijn scholingsregelingen via het UWV, gemeenten, regionale of landelijke sector­plannen en andere scholingsfondsen zoals het ESF. Tot slot is er sinds 2014 een Subsidieregeling prak­tijk­leren. Dit behelst een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten voor de begeleiding van een leerling of student.


Kan ik als particulier de cursuskosten aftrekken?
pijltje

Sinds 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer In plaats

Ik ben waarschijnlijk minder ver of juist verder dan andere cursisten...?!
pijltje

Je hoeft bij aanvang van de cursus niets van het specifieke pakket te weten. Wel is een gemiddelde computer­kennis gewenst. Een online-test hiervoor is in ontwikkeling. Als je daarentegen bang bent dat een basis­cursus voor jou te gemakkelijk zal zijn, schakel je na de eerste lesdag kosteloos over naar de eerstvolgende lesdag van de gevorderde cursus. Overigens blijkt een basiscursus ook voor cursisten met 'een beetje ervaring' meestal toch de juiste keuze.

Niveauverschillen tussen cursisten zijn normaal. Door kleine klassen en eventueel extra (eenvoudige of moeilijke) oefeningen proberen wij de lesstof op het specifieke niveau van elke cursist af te stemmen.


Wordt een cursus afgestemd op mijn werksituatie?
pijltje

Dit is afhankelijk van de cursus en groepsgrootte. Indien mogelijk wordt (voornamelijk op de tweede lesdag) een uur besteed aan individuele pro­jecten vanuit je werksituatie waaraan je bijvoor­beeld in de week vooraf­gaand aan de tweede lesdag hebt gewerkt. Met vragen over je projecten op je werk kun je ook tot drie maanden na afloop van de cursus terecht bij de docent via telefoon of mail.

Wil je liever directe begeleiding bij een (groter) project, dan is een in com­pany training meer geschikt. Denk hierbij aan het samen met de docent ontwikkelen van een website of tijdschrift of het opzetten van een digitale nieuwsbrief voor je werkgever.