e-Books

'Grafische Cur­sus­sen | Option One' publi­ceert e-Books over een aantal pakketten waarvoor cursus­sen worden gegeven. Voor de cursist met een kleine beurs die al goed vertrouwd is met het wer­ken met computers en vergelijkbare software.