Gedragscode en klachtenregeling

'Grafische Cur­sus­sen | Option One' heeft een vastgelegde 'klachten­regeling' en 'preventie-document ongewenst gedrag'. 'Grafische Cursussen | Option One' is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Op de behande­ling van klachten die worden voorgelegd aan de klachten­commissie is het Reglement van de NRTO van toepassing. Beide documenten zijn als PDF beschikbaar.

Daarnaast is voor alle medewerkers van Grafische Cursussen een 'Gedragscode' opgesteld. In dit document staat beschreven hoe leiding, docenten en andere medewerkers met klanten (cursisten), collega’s en een ieder hoort om te gaan. Met andere woorden: in deze Gedragscode worden de normen en waarden van ons bedrijf weer­gegeven.
Klachtenregeling
Gedragscode