Chat with us, powered by LiveChat

Docenten

De docenten van Grafische Cursussen werken samen zonder direc­tie of secre­ta­riaat. Wij vormen een 'gilde': vak­mensen die samen top­cursus­sen orga­ni­se­ren op flexibele en efficiënte wijze. Wie vormen dit gilde?
logo crkbo-registratie
Angelo SpilerLinkedIn pagina

Angelo Spiler

Streep

Angelo Spiler (Heerlen, 1963) werkt sinds 1990 met Adobe-pro­gram­ma's en heeft tien jaar docent­erva­ring. Hij publiceerde inter­ac­tieve les­boeken over Pho­toshop, InDesign, Muse en Apple Key­note en blogt voor tech­site 42biz. Heeft een brede ken­nis van opmaak- en inter­net­tech­no­logie. Op­rich­ter van het plat­form Gra­fische Cur­sus­sen. Bel of mail Angelo voor meer infor­ma­tie over de jaar­gang­cur­sus­sen of de spe­ci­fieke cur­sus­sen die hij geeft: angelo­­@grafische­cur­­sus­sen.nl.

"Ik heb mij toe­gelegd op het ont­wik­ke­len van gestruc­tu­reerde, multi­me­di­ale cur­sus­sen die zowel span­nend en uiterst leer­zaam als prak­tijk­gericht zijn. Van­daar dat we probleemloos een niet-­goed-­geld-­terug-garan­tie geven voor al onze cur­sus­sen."
06-22 11 77 09
Sjaak LakerveldLinkedIn pagina

Sjaak Lakerveld

Streep

Al tijdens zijn bachelorstudie Steden­bouw­kundige Vorm­geving en masterstudie Architectuur, ont­dekte Sjaak Lakerveld (Rheden, 1963) zijn passie voor grafische vorm­geving en grafische technieken. Na werkzaam te zijn geweest als Steden­bouw­kundig Vorm­gever (3D) en Docent (gra­fische) applicaties werkte hij bij een typo­grafisch en daarna een groot landelijk bekend ontwerp­bureau. In 1998 startte hij zijn eigen grafisch ontwerp­bureau. Daar werkt hij voor zowel grote nationale als kleinere regionale klanten en realiseert hij huisstijlen, boeken, tijdschriften, info­gra­phics, websites en apps.

"Niets is zo leuk als mijn kennis en passie voor dit mooie vak te kunnen delen met studenten. Van kennis delen en over­dragen, krijg ik zelf ook heel veel terug. Mijn missie is geslaagd als een student enthousiast en voorzien van een stevige basis, op pad kan zich verder in dit mooie vak te ontwikkelen."
06-44 33 27 57
Nik BoersmaLinkedIn pagina

Nik Boersma

Streep

Nadat Nik Boersma (Amsterdam, 1961) in 1994 zijn eerste verbinding maakte met het internet, via een krakende en piepende modem, heeft zijn profes­sionele en deels persoon­lijke leven zich voorname­lijk online afgespeeld. In de laatste 20 jaar heeft hij een breed online vakmanschap opge­bouwd en is in diverse disciplines werkzaam geweest: als web­designer en ontwikkelaar, als technisch adviseur en als trainer/docent. Inmiddels heeft hij zijn eigen bedrijf waarmee hij (startende) onder­nemers helpt bij het verbe­­teren van hun online zichtbaar­heid. Hij verdeelt zijn tijd tussen het maken en optima­liseren van websites en het geven van trainingen.

“Mijn doel bij het geven van trainingen is deel­nemers te leren “digitaal zelf­redzaam” te zijn. Of dit nu gaat om een cursus WordPress of een ander online onder­werp. De mooiste momenten zijn wanneer ik in de ogen van de deel­nemer het inzicht zie oplichten, wetende dat dit het begin is van zelf verder kunnen. Dat is het mooiste wat er is!”
06-14 66 18 14
Leonie JanseLinkedIn pagina

Leonie Janse

Streep

Leonie Janse (Noordoostpolder, 1985) is werk­zaam als docente en coördinator gra­fische vorm­geving. Door het verzorgen van zowel technische, grafische als conceptu­ele lessen heeft zij een brede en up-to-date kennis op grafisch gebied.

Tijdens haar opleiding aan de kunstaca­de­mie Artez te Enschede heeft zij geëxperi­menteerd met beeld en commu­nicatie in de vorm van illustraties en (video)instal­laties. Dit heeft haar geholpen een breder zicht te ontwikkelen m.b.t. visuele commu­nicatie. Sinds die tijd is zij ook begonnen als free­lance vormgever en heeft gewerkt aan ver­schil­lende projecten voor met name startende onder­nemers op het gebied van verpakkings­ontwerp en huis­stijlen. Tegen­woordig leeft zij haar crea­tieve geest vooral uit op ontwikke­ling van creatief en didactisch onderwijs­materiaal: contact Leonie via leonie@grafische­cursus­sen.nl.

"Door workshops te verzorgen en les te geven in creatieve onderwerpen komt mijn observe­rende aard en achtergrond in het onderwijs goed van pas. Dit zet ik in bij het verzamelen van beeldend lesmateriaal maar ook in het geven van feedback op gemaakt werk. Ik oordeel niet in goed of fout en ben vooral geïnteres­seerd naar de visuele keuze van de cursist en hoop deze te kunnen begeleiden door hier vragen over te stellen.”
06-22 60 20 33
Boris de LeeuweLinkedIn pagina

Boris de Leeuwe

Streep

Boris de Leeuwe werkt sinds 2001 als 2d animator en illustrator. Hij begon zijn carrière met een passie voor handgetekende cartoonanimatie waarbij door middel van tekening voor tekening een cartoonfiguur tot leven komt. Met dit ambacht in de vingers specialiseerde hij zich daarna in digitale cut-out animatie. Boris heeft aan diverse (inter)nationale producties gewerkt. Zo werkte hij een aantal jaren in Londen aan de populaire kleuterserie Peppa Pig en als freelance animator voor diverse opdrachtgevers, waaronder de BBC. In Nederland werkte hij onder andere als senior animator bij de tekenfilmserie Woezel & Pip en aan de kindertelefilm Yim en Yoyo.

''Ongeacht met welk medium of softwarepakket ik werk, voor mij is de belangrijkste uitdaging om een geloofwaardig karakter neer te zetten door middel van beweging, mymiek en timing.''
06-19 97 17 18
Joost van der HoevenLinkedIn pagina

Joost van der Hoeven

Streep

Joost van der Hoeven (1972) studeerde aan de Kunstacademie met als specialisatie computeranimatie. Na deze opleiding ging hij aan de slag als vormgever en inmiddels werkt hij ruim twintig jaar als freelance editor, colorist en animator. Daarnaast geeft Joost trainingen in de vele programma’s die hij zelf gebruikt. Als Adobe Master Trainer voor Premiere Pro en After Effects wordt hij door Adobe ingehuurd om handleidingen voor Adobe te schrijven, zoals know-how-filmpjes over zeer specifieke software-functies. Joost’s specialisatie is workflows waarbij de diverse Adobe programma’s samen werken met andere creative tools, zoals Avid, Final Cut Pro en Resolve. Joost van der Hoeven is Apple Certified Pro en Adobe Certified Instructor. Meer informatie hierover op Animotion.nl.

"Joost is een creatieve ontwerper en een bevlogen trainer. Het geven van trainingen en zelf met de software werken is de ideale combinatie, aldus Joost: “Als je dezelfde problemen tegenkomt als je deelnemers, dan zijn de oplossingen ook veel makkelijker uit te leggen.”
06-26 04 48 71
Ruben KosLinkedIn pagina

Ruben Kos

Streep

Ruben Kos heeft sinds 2010 zijn eigen studio in Animatie en Motion graphics genaamd RBNKS. Na zijn studie Design Technology aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, heeft hij gewerkt bij verschil­lende online reclame­bureaus als Designer/­Animator voor klanten als Heineken, Amstel en Nivea.

Nu werkend als zelfstandig Motion graphics designer houdt hij zich vooral bezig met 2D en 3D animaties en verzorgt hij de laatste 10 jaar een scala aan bewegende en creatieve producties.

"De kans om deze workshops en trainingen te geven inspireert mij om te laten zien hoe veelzijdig het vak is van animatie en motion graphics. En dat de mogelijk­heden in bewegend beeld geen grenzen kent."
06-26 96 46 95