Chat with us, powered by LiveChat

InDesign Gevorderd

785,–
btw vrij
InDesign Gevorderd

InDesign leent zich goed voor automatisering voor zaken als inhoudsopgaven, indexen, automatische kopteksten of alineanummering. En je kunt geen specialisme in drukwerk bedenken of InDesign heeft er een oplossing voor zoals tabellen, voorwaardelijke teksten, vloeiende layouts. Er zijn heel veel mogelijkheden, maar dan is wel eerst een algemene basis nodig voor dit fenomenaal programma. Bovengenoemde specifieke opmaakwerkzaamheden komen pas aan bod in de gevorderde cursus.

Is deze cursus voor jou?

De cursus InDesign Gevorderd is ont­worpen voor ieder­een die al redelijk thuis is in de basis­func­ties van InDesign en dit programma nu op profes­sio­neel niveau wil beheersen. Ben je werk­zaam in de grafi­sche vorm­geving of reclame­­wereld en heb je al erva­ring met InDesign, dan is deze cursus voor jou geschikt. Omdat secre­ta­riaat­­mede­wer­kers of zzp'ers steeds vaker worden in­gezet om een advertentie of nieuws­brief te maken, is deze cur­sus ook voor hen ont­wikkeld. Op verzoek kun je een test doen om te bepa­len of de basiscursus dan wel de gevor­derde cursus voor jou het meest geschikt is. Deze cursus is op mbo/hbo werk- en denkniveau.

Wat leer je?

In de cursus InDesign Gevorderd zet je de stappen naar een volle­dig profes­sioneel ge­bruik van InDesign. Na afloop weet je alle PDF-varianten op waarde te schat­ten, pas je object-, tabel- en geneste stijlen toe, heb­ben basispagina's geen gehei­men meer voor je en genereer je automatisch inhouds­opgaven en indexen. Ook leer je kleur­manage­ment en Open­Type-mogelijk­heden. Tot slot worden een aan­tal handige plug­ins bespro­ken. Nadat je deze tech­­nie­­ken hebt geleerd, mag je jezelf een profes­sio­nele gebrui­ker van InDesign noe­men.

Onderwerpen

Tekst

 • Tekstkaderoptie: grootte automatisch aanpassen
 • Open Type
 • Kruisverwijzingen
 • Indexen
 • Inhoudsopgaven
 • Tekstvariabelen
 • Voorwaardelijke tekst
 • Markeringen
 • Gevorderde opsommings- en nummeringsopties

Stramienpagina's en grids

 • Gevorderde opties van stramienpagina's
 • Waarom een 7- of 12-koloms grid?
 • Een grid op basis van hulplijnen
 • Alternatieve layouts
 • Vloeiende layouts

Afbeeldingen en paden

 • Tekstomloop
 • Uitknippaden
 • Pen-gereedschappen
 • Paden en Pathfinder
 • Verankerde objecten

Kleur

 • Kleurstalen, CMYK, RGB, steunkleuren
 • Kleurverlopen
 • Kleurthema's
 • Samengestelde inkten
 • Kleurprofielen en kleurbeheer

Automatisering

 • Objectstijlen
 • Tabel- en celstijlen
 • Geneste stijlen
 • GREP
 • Inhoudsopgaven
 • Indexen
 • Scripts
 • CC-bibliotheken

Naar de drukker of het web

 • Controle bestanden
 • Transparantieinstellingen
 • Kleurscheidingen
 • Vouwschema’s
 • Boekjes afdrukken
 • Pakket
 • PDF-varianten
 • Publish online

Wat heb je nodig?

Om aan deze cursus te kunnen deel­nemen, word je geacht de basiscursus InDesign te hebben gevolgd of een ver­ge­lijkbaar kennisniveau te bezitten. Van­zelf­sprekend heb je ook alge­mene computer­­vaardig­heden, zoals het kopiëren van bestan­den of het openen van pro­gramma's en bestan­den. Ook moet je een USB-stick kunnen gebrui­ken en is enige kennis van bestands­beheer gewenst. Je kiest zelf voor het ge­wenste platform: Apple of Windows.

Startdatum
datum
sessies
Tijdstip
Plaats
Wed
16
October
Oct
.
2024
2 dagen
10.30 u – 17.00 u
Amsterdam
Wed
12
March
Mar
.
2025
2 dagen
10.30 u – 17.00 u
Amsterdam
Wed
15
October
Oct
.
2025
2 dagen
10.30 u – 17.00 u
Amsterdam
Tue
17
March
Mar
.
2026
2 dagen
10.30 u – 17.00 u
Amsterdam
Mon
19
October
Oct
.
2026
2 dagen
10.30 u – 17.00 u
Amsterdam
Fri
19
March
Mar
.
2027
2 dagen
10.30 u – 17.00 u
Amsterdam
Ik meld me aan
Ik meld me aan