Chat with us, powered by LiveChat

Apple Keynote

495,–
btw vrij
Apple Keynote

Met Keynote, het presentatie­pakket van Apple, maak je gelikte, interactieve presen­taties en hulp­mid­de­len voor de pre­sen­ta­tor. Keynote biedt veel mogelijk­heden en is –Apple toe­ver­trouwd– gedis­tingeer­der dan de bekende rivaal Power­point. Pre­sen­ta­ties zijn van­uit Key­note om te zetten naar diverse bestands­formaten, waar­onder Quick­time en Power­point.

Keynote is er ook als App voor de Ipad en Iphone. Je kunt dus niet alleen presen­taties op mobiele appa­ra­ten afspelen, maar ook ontwerpen. Of je nu een nieuw product aan klan­ten wilt laten zien of je eigen port­folio wilt laten schitteren, Key­note zorgt er voor. De dia's kunnen verbazing­wek­kende over­gan­gen laten zien, die geen enkel ander pro­gramma tot zijn beschik­king heeft. Zo kun je onder­delen (semi)trans­pa­rant maken, ani­me­ren, over laten vloei­en, vrijstaand maken en scha­len.

Is deze cursus voor jou?

Deze cursus is geschikt voor iedereen die op regelmatige basis presentaties of lezingen geeft en de hoogste kwaliteit van dia’s nastreeft. Vanzelfsprekend krijg je ook tips omtrent de interactie met het publiek, maar de nadruk ligt op de vormgeving en de moderne technische mogelijkheden van presentaties. Keynote is een zeer divers pakket en is –Apple toevertrouwd– gedistingeerder dan de bekende rivaal Power­point.

Wat leer je?

Na de cursus kun je zelfstandig professionele presentaties maken met behulp van Apple Key­note. Zoals je gewend bent van Apple wordt aan­dacht besteed aan gebruiks­vrien­de­lijk­heid en eenvoud. De verhouding tekst-beeld speelt hierbij een centrale rol. Je leert aantrekkelijke dia’s maken met o.a. live peilingen, animaties en overgangen. Alle onderwerpen op een rijtje:

Onderwerpen

De interface & Tekst

In het eerste blok leer je de onder­delen van Keynote ken­nen: de menu- en knop­penbalk, de weer­gaven, het navi­ga­tie-, opmaak- en anima­tie­paneel, en de verschillende vensters. Verder komt het werken met thema’s en basisdia’s aan bod en oefen je je in alle tekstmoge­lijk­heden.

 • De workflow voor het maken van presentaties
 • De interface: panelen, balken en vensters
 • De verschillende weergaven
 • Een presentatie openen en opslaan
 • Thema’s, basisdia’s en presentatie­dia’s
 • Dia’s toevoegen, verwijderen en ordenen
 • Een eigen thema opslaan
 • Tekstinstellingen
 • Alinea- en tekenstijlen, koppelingen

Vormen, Afbeel­din­gen, audio en video

In dit blok maak je een stroom­schema met behulp van vormen en kleur­ver­lo­pen. Verder leer je bruik­baar beeld­materiaal te zoeken op inter­net en pas je dat binnen Keynote aan. Een beeld­bewer­kings­pakket is niet nodig! Ook speel je binnen je presen­tatie audio en video af. Een nieuwe ontwikke­ling is het hou­den van live peilingen onder je publiek tijdens je presentatie!

 • Vormen, lijnen en kleur
 • Een stroomschema
 • Kleuren en verlopen
 • Vormen tekenen met de pen
 • Afbeeldingen en beeldbewerking
 • Maskers en vrijstaand maken
 • Waar vind je geschikt beeld­mate­riaal
 • Het toevoegen van audio & video
 • Live peilingen

Animaties

Wat is er leuker dan het maken van ani­maties? In deze les zorg je dat dia’s prach­tig in elkaar overvloeien en hoe geani­meer­de objecten met een muisklik je presen­tatie kracht bijzetten. Ook staan we stil bij het feit dat je niet ‘over the top’ moet gaan. Subti­li­teit is een onder­deel van profes­sio­naliteit.

 • Dia-overgangen
 • ‘Animaties in’, ‘animaties uit’ en ‘taken’
 • Het venster ‘Animatievolgorde’
 • Lijnanimatie
 • Complexe animaties
 • Een juiste timing
 • Bewegingspaden
 • Animatie door verplaatsing en rotatie
 • Animatie door kleurwijziging en schalen
 • Magisch verplaatsen

Tabellen, diagram­men en Extra’s

In veel presentaties spelen cijfers en ont­wikke­lingen een belangrijke rol. Tabel­len en diagrammen kunnen het publiek ver­velen maar juist ook boeien. Hoe breng je deze elemen­ten in een presen­tatie zo duidelijk en fraai als mogelijk over? Ver­der krijg je in dit laatste blok veel tips over hoe je Key­note kunt aan­passen om je presentatie tot een unieke gebeurtenis te maken.

 • Het invoeren van data
 • Tabellen en formules
 • 2D en 3D-diagrammen
 • Animaties van tabellen en diagram­men
 • Afdrukken en export van presen­taties
 • Het presentatorscherm
 • Keynote op je smartphone, tablet of het web
 • Afstandsbediening

Wat heb je nodig?

Je werkt op je Apple laptop of huurt er een van ons. Je wordt geacht alge­mene computer­­vaardig­heden te bezit­ten, zoals het kopiëren van bestan­den of het openen van pro­gramma's en bestan­den. Ook moet je een USB-stick kunnen gebrui­ken. Enige kennis van bestands­beheer op OS X is gewenst. Deze cursus is op mbo/hbo werk- en denkniveau.

Startdatum
datum
sessies
Tijdstip
Plaats
Thu
11
July
Jul
.
2024
1 dag
10.30 u – 17.00 u
Utrecht
Wed
20
November
Nov
.
2024
1 dag
10.30 u – 17.00 u
Amsterdam
Wed
5
March
Mar
.
2025
1 dag
10.30 u – 17.00 u
Amsterdam
Wed
9
July
Jul
.
2025
1 dag
10.30 u – 17.00 u
Utrecht
Wed
19
November
Nov
.
2025
1 dag
10.30 u – 17.00 u
Amsterdam
Tue
14
April
Apr
.
2026
1 dag
10.30 u – 17.00 u
Amsterdam
Tue
15
September
Sep
.
2026
1 dag
10.30 u – 17.00 u
Amsterdam
Mon
11
January
Jan
.
2027
1 dag
10.30 u – 17.00 u
Utrecht
Ik meld me aan
Ik meld me aan