De 15 meest gebruikte sneltoetsen in InDesign

Inhoud

In InDesign kunnen met de muis of tekenpen opdrachten worden gegeven. Bijvoorbeeld via het hoofdmenu of een paneel. Het kan ook sneller, efficiënter, zonder muis of tekenpen, d.m.v. een toets of toetscombinatie (de sneltoetsen). Welke 15 sneltoetsen worden nu in de praktijk door mij het meest gebruikt, zijn tijds- en kostenbesparend en handig om in ieder geval uit het hoofd te leren?

1 | Command C (kopiëren) / Control C

Maakt een kopie van een geselecteerd item en kopieert het naar het klembord.

2 | Command X (knippen) / Control X

Knipt het geselecteerde item uit je publicatie en verplaatst het naar het klembord.

3 | Command V (plakken) / Control V

Heb ik aangeleerd als ‘Appeltje Velpon’ ☺. Appeltje stond voor de commandtoets en Velpon voor plakken).
Kopieert het item op het klembord naar je openstaande document, daar waar de cursor staat. Staat je cursor nergens dan wordt de kopie middenin je documentvenster geplaatst.

4 | Command D (plaatsen) / Control D

Plaatst een afbeelding of tekst (haalt een afbeelding of tekst binnen) in je openstaande publicatie in een van te voren geselecteerd kader. Als je geen kader geselecteerd hebt verschijnt er een tekst of beeldicoon aan je cursor. Daarna is het mogelijk alsnog een kader te trekken of het bestand met een klik van de muis in je publicatie te plaatsen. Je kan meerdere bestanden tegelijk binnen halen en plaatsen.

5 | Command Z (ongedaan maken (stap achteruit in handelen)), Command Shift Z (stap vooruit, na te ver achteruit te zijn gegaan) / Control Z, Control Shift Z

Handig om terug te kunnen gaan naar een eerdere nog foutloze situatie.

6 | Command E (exporteren) / Control E

Stelt je in staat een export LR-PDF, bijvoorbeeld om je (voorlopige) ontwerp of opmaak te presenteren aan je opdrachtgever, een HR-PDF (drukklare PDF), een interactieve PDF (met o.a. clickable links) of een JPG bestand aan te maken.

7 | Command P (print) / Control P

Opent het dialoogvenster ‘Afdrukken’

8 | Command + of Command – (in- en uitzoomen) / Control + of Control -

Een snelle en veelgebruikte manier om even in- of uit te zoomen op je publicatie. Werkt control + of control – niet binnen Windows, probeer dan eens de controltoets in combinatie met je + en/of – op je numerieke gedeelte.

9 | Command 0 (document venstervullend weergeven) / Control 0

Bij het gebruik van deze sneltoetscombinatie beeld je je publicatie in één keer passend af binnen je documentvenster. Handig om het totaaloverzicht weer even te hebben.

10 | Command Shift T (tabs instellen) / Control Shift T

Als je snel een tabulatorstop wilt instellen voor je geselecteerd alinea.

11 | Command Shift – (afbreking handmatig instellen) / Control Shift –

Als je een ongewenste afbreking wilt herstellen in de tekst plaats je de cursor voor of in het woord en typ je deze toetscombinatie in. Het woord wordt nu niet afgebroken of op de nieuwe plaats, de plaats  van de cursor, afgebroken.

12 | Command \ (inspringen tot hier) / Control \

Als je op de eerste regel van je alinea een tab hebt ingesteld en je wilt dat de rest van de regels uit de alinea deze tab ook aanhouden, typ dan command \

13 | W (weergavemodus, voorvertonen) of Shift W (weergavemodus, presentatie)

Typ ‘W’ voor de weergavemodus voorvertonen. Je ziet nu jouw ‘schone’ publicatie zoals deze er uit gaat zien na drukken, zonder alle hulplijnen. Pas op! Typ geen ‘W’ als je met de cursor in je tekst staat. Je ziet dan geen weergavemodus maar typt de letter W in in je tekstkader… Typ ‘Shift W’ voor een schermvullende voorvertoon weergave voor bijvoorbeeld presentaties.

14 | Command S (save) / Control S

Met deze sneltoetscombinatie sla je de gemaakte wijzigingen in je bestand op. Controleer: het sterretje voor je bestandsnaam verdwijnt na opslaan. Handig om voor de zekerheid regelmatig even tussendoor te doen.

15 | Command Q (quit) / Control Q

Hiermee sluit je aan het einde van je werkdag je bestand én het programma Indesign af. Voordat het programma wordt gesloten wordt gelukkig altijd nog gevraagd of je de wijzigingen in je bestand wilt bewaren.

Command Q

Lees meer over de cursus 'InDesign Basis'