Van ontwerp in Indesign naar drukklare PDF

Inhoud

Had je voorheen als grafisch ontwerper nog een extra controlemogelijkheid voordat jouw ontwerp ook daadwerkelijk gedrukt ging worden, (bijvoorbeeld omdat er eerst films gemaakt moesten worden voordat drukplaten gemaakt konden worden), al enige tijd is dat anders. De op jouw computer gemaakte PDF wordt door de drukker rechtstreeks vertaald naar een heuse drukplaat. Eventuele fouten in de PDF worden pas in het gedrukte eindresultaat zichtbaar. Dat is niet alleen heel vervelend maar ook, omdat door de grote prijsconcurrentie onder drukkers de verantwoordelijkheid voor een juiste PDF helemaal bij de grafische ontwerper is komen te liggen, voor jouw als ontwerper heel kostbaar. Zaak dus om de PDF zo goed mogelijk te checken voor vertrek naar de drukker. Zelf doorloop ik het volgende stappenplan waarmee ik toch wel 99% van de mogelijke fouten kan tackelen.

Stap 1: Preflight

Preflight is een handig controlefunctie die direct je document op een aantal punten controleert (Preflight is ook te openen als deelvenster). Je kan hier een profiel definiëren en het document op diverse hieronder genoemde onderdelen (zie Stap 2-7) laten controleren. Als Preflight fouten constateert kleur het bolletje onderaan rood. Is alles oké dan kleurt het bolletje groen.

Stap 2: Ontbrekende tekst

Preflight kan aangeven dat er sprake is van overlopende tekst. Dit is tekst die niet zichtbaar is maar wel aangegeven wordt in een tekstkader rechtsonder met een + teken. Je kan dit herstellen door de tekst alsnog naar een ander kader door te laten lopen of door de tekst in te korten.

Stap 3: Ontbrekend lettertype

Als lettertypen ontbreken zal Indesign de tekst rood kleuren en een vervangend lettertype voorstellen. Laad het ontbrekende lettertype of kijk bij Tekst/Lettertype zoeken en vervang de ontbrekende lettertypen (aangegeven met een geel waarschuwingsteken) door een wel aanwezig lettertype.

Stap 4: Ontbrekende koppeling

Check in het deelvenster koppelingen de koppelingen van bestanden. Als daar d.m.v. een ? in een rood bolletje aangegeven wordt dat een koppeling ontbreekt, is de afbeelding wel zichtbaar maar de route naar het originele bestand verbroken, de afbeelding is niet gelinkt. Als je nu een drukklare PDF zou maken zonder de koppeling opnieuw tot stand te brengen wordt de afbeelding wel afgedrukt volgens een lagere schermweergave resolutie maar niet in de bedoelde hoge resolutie (HR). Gevaarlijk omdat je de misser pas in het drukwerk ziet en niet op het scherm.

Stap 5: Kleurscheiding: CMYK

Het meest gangbare drukwerk wordt gedrukt in full colour ofwel in CMYK. Belangrijk dus om van te voren, voordat de PDF gemaakt wordt te controleren of het geplaatste beeld op de juiste manier kleur gescheiden is. RGB beeld (voor digitale publicaties prima) kan je omzetten naar CMYK in bijvoorbeeld Photoshop. Controleer dan ook meteen of de afbeelding de juiste resolutie heeft voor drukwerk.

Stap 6: De resolutie van het geplaatste beeld

Hierbij kan je twee beeldtypen onderscheiden.
Vectorbeeld (bijvoorbeeld een .EPS of .AI bestand uit Illustrator) en Gerasterd beeld (bijvoorbeeld een .JPG, .TIFF of .PSD bestand uit Photoshop). Vectorbeeld is niet gerasterd en hoeft daarom niet gecontroleerd te worden.
Het gerasterde beeld heeft een vaste eigen breedte en hoogte in pixels. Ik hou aan dat dit beeld op een minimale resolutie van 200 dpi naar de drukker gestuurd moet worden (let op: Preflight geeft dit aan als foutmelding) zonder dat zichtbaar kwaliteitsverlies optreedt. In de praktijk komt dat er op neer dat ik 1. Afbeeldingen instel in Photoshop op de door drukkers gehanteerde norm van 300 dpi (geen nieuwe pixels berekenen aankruisen) en deze 2. in Indesign plaats tot op maximaal 150% (kleiner is altijd goed) van de ware grootte.

Stap 7: Afloop en snijtekens

Drukwerk wordt na drukken mooi afgesneden zodat een strakke rand ontstaat. Daarbij mag de drukker een foutmarge aanhouden van 3 mm. Zorg er daarom voor dat je ontwerp in Indesign rondom de pagina (denk aan kleurvlakken, foto’s, beeld, etc.) altijd minimaal 3 mm afloopt, de afloop instelt bij het maken van de PDF en dat je de PDF snijtekens meegeeft.

Stap 8: Afdrukken per pagina of spread

Wanneer je een document hebt met naast elkaar gelegen spreadpagina’s worden deze lang niet altijd ook naast elkaar op een vel gedrukt. Denk bijvoorbeeld aan een boek waar pagina’s op inslagschema worden afgedrukt. Overleg als je het niet weet even met de drukker hoe die het liefste het document krijgt aangeleverd. Veelal zal dit per pagina zijn.

Stap 9: Joboptions (voorstellingen bij exporteren van de PDF)

Neem van de voren contact op met je drukker en vraag of zij jou de joboptions van die drukker voor Indesign kunnen aanleveren. Kopieer deze bestanden naar de map Systeem/Bibliotheek/ColorSync/Profiles. Laad vervolgens de joboption van de drukker bij Bestand/Voorinstelling Adobe PDF. Deze voorkeurinstellingen vind je zo terug bij het maken van de PDF.

Stap 10: De PDF kan gemaakt

Als je de voorgaande 9 stappen gecheckt hebt kies dan voor Bestand/Exporteren/AdobePDF afdrukken. Bij de voorinstellingen kies je de zojuist toegevoegde joboption van de drukker en daarna worden alle schermen automatisch voor je ingevuld volgens de wensen van de drukker. Druk op exporteren en je drukklare HR-PDF is klaar.

Kom je er niet uit, neem dan gerust contact op met je drukker, die wil je vast graag helpen.

Lees meer over de cursus 'InDesign Basis'