Chat with us, powered by LiveChat
start: 10 september

17.30 – 20.00 u: fysiek les

Van Concept
naar realisatie

Ik doe mee
Wil jij op professioneel niveau reclame- en grafische concepten leren uitwerken tot drukklare PDF's? Dan is de jaarcursus Van Concept naar Realisatie voor jou gemaakt. Deze bestaat uit diverse modules van in totaal 37 bijeen­kom­sten. Je leert over branding, con­ceptontwikkeling, design & presentatie, papier & andere materialen en print- & pro­duc­tie­tech­nieken. Het leerdoel van deze vervolgcursus op onze Jaarcursus Grafische vormgeving is om de kracht van een goed concept in alle details van design en uitvoering te realiseren.
De 'praktijkcase' in deze cursus is jouw eigen personal branding: hoe pas je deze kennis toe op je bedrijf of professionele diensten en hoe ontwikkel je een sterke, eigen 'brand' in concept, design en uitvoering. Uiteraard mag je dit ook voor je werkgever uitvoeren!

Branding

In de eerste module 'Branding' onderzoek je wat het betekent om een 'Brand' of merk te ontwik­kelen. Wat is een 'Brand' eigenlijk? 3 heel belangrijke vragen daarbij zijn: Wie ben jij? Wat doe je? Waarom maakt wat jij doet het verschil? In dat licht komen bedrij­ven en organi­saties met een succes­volle branding aan bod, wat je daarvan kunt leren en hoe je dat vervolgens toepast op de ontwikke­ling van je eigen 'Brand'.

Conceptontwikkeling

Vanuit de bewustwording wie je bent als 'Brand' en waar je voor staat, ontwikkel je in de tweede module 'Con­cept­­ontwikkeling' een of meerdere concepten. Concep­ten zijn krachtige ideeën om je doel te bereiken. Je gaat op onder­zoek uit en het docenten­team helpt je te begrijpen wat een sterk con­cept is en wat het verzwakt. Ook leer je hoe je het concept in het proces van design en uitvoe­ring bewaakt.

Design & Presentatie

Op basis van een helder en krachtig concept initieer je in de derde module het design­proces. In deze fase leer je hoe je het concept optimaal gebruikt in de vertaling naar het ontwerp­proces en wat de valkuilen zijn. En niet onbelangrijk: hoe presenteer je een goed design­concept? Onder leiding van de docent kijk je o.a. naar brand-manuals van bestaan­de merken.

App-Praktijk:
 je leert ook in de app-praktijk een 'Brand' goed te organi­seren. Dit gebeurt door een verdie­ping van InDesign, Illustrator en Photo­shop op het gebied van templates, biblio­theken, design­elementen, letter­typen en kleur.

Gebruik van papier & andere materialen

Als het gaat om tastbare, fysieke commu­nica­tie­-uitingen, zijn papier en andere druk­mate­rialen van heel groot belang. In deze vierde module leer je dan ook hoe je het soort papier (of andere mate­ri­a­len) kan gebruiken om het con­cept en de beleving nog sterker tot uitdrukking te brengen. Het wordt vaak onderschat hoe belang­rijk deze keuzes zijn. Op inspirerende en tastbare wijze leer je papiersoorten en andere relevante mate­ria­len kennen: wat is er zoal beschik­baar? waar kun je het vinden en wat zijn de druk­moge­lijk­heden? Met andere woorden: in deze module leer je een tastbare expressie te geven aan je eigen merk!

Praktijk: tijdens deze module geeft een bekende papier­leverancier gastcollege. Je zult versteld staan over hun kennis van papier­kleuren en -soorten, grams­gewich­ten en de toepassings­mogelijkheden van papier en karton in de praktijk.

Bezoek aan specialist

Je gaat onder begeleiding van een docent met je mede­cursisten op bezoek bij een bij­zonder, grafisch ambachts­bedrijfje dat nog op tra­ditionele wijze druk­werk verrijkt. Ontdek hoe belangrijk vakman­schap is in de beleving van goed designwerk.

Print- & Productie­technieken

In deze module maak je kennis met alle print­technieken en mogelijk­heden die er tegen­woordig zijn. Wanneer kun je beter digitaal printen of in offset? En wat is nu zeefdruk, flexo- of diepdruk? Wanneer gebruik je die en wat is de kracht of juist de mindere kant van een bepaalde druktechniek.
In deze module wordt ook dieper ingegaan op de mogelijkheden van afwerken of 'finishes', zoals pregen, foliën, (laser)stansen, vernissen en lamineren. Uiteraard is er ook ruime aandacht voor het correct, 'technisch' voorbereiden van bestanden zodat drukkers en leveranciers ze goed en vlot kun­nen verwerken. Prioriteit num­mer 1: onnodige mis­ver­standen in de productie voorkomen!

App-Praktijk:
 InDesign, Illustrator, Photoshop, Acrobat.
 CMYK versus Pantone-steunkleuren? wat is hun kracht en beperking? 
Wat kun je met kleurscheidingen in het docu­ment
? Hoe geef je een vernis, preeg, ril-, vouw- of snijlijn aan in je document? Hoe lever je je bestan­den het beste bij de drukker aan? 
Denk aan pdf-workflow in Adobe Acrobat en certified PDF.

Werken in de creatieve sector

Wat betekent het om in de creatieve sector zelf­standig aan de slag te gaan? In deze laatste module komen de volgende aspecten van het creatief onder­nemer­schap aan bod: a) opbouw van een goed netwerk, b) effectieve promotie en klant­werving, c) bepaling van uur­tarieven, d) profes­sioneel opstel­len van offertes en facturen. Ant­woorden op al je vragen rondom zelf­standig, creatief onder­nemen! Ook leerzaam bij sollicitaties.

Leslokatie

De 'jaarcursus Van Concept naar Realisatie' vindt plaats in onze open les­ruimte op Sem Presserhof 108 te Amster­dam (IJburg). Kijk op de pagi­na met cursus­lokaties om een indruk te krijgen van de les­omge­ving. Thee en koffie zijn inbegrepen.

Tarief jaarcursus

De kosten van de jaarcursus be­dragen € 2375,– BTW-vrij! Inbegrepen twee lesboeken. Verder ontvang je di­gitale leer­midde­len tijdens de cur­sus.

Lessen missen door ziekte? Hoeft niet!

Mocht je een keer niet aanwezig zijn door ziekte (of vakan­tie), dan kun je toch de lessen bekijken, want alle lessen zijn afgelopen jaar ook opgenomen.

Aanvangsniveau en huis­werk­belasting

Voor deze jaarcursus is basiskennis van InDesign, Illustrator en Photos­hop gewenst. Voor toelating kan een test worden afgelegd. Cur­sisten met een certi­ficaat uit onze jaar­cursus 'Grafische Vormgeving worden automatisch toegelaten tot deze vervolg­cursus. Deelname vereist mbo-4/hbo werk- en denkniveau.
De huiswerkbelasting varieert flink tussen cursisten maar ligt gewoon­­lijk tussen 3 tot 5 uur per week. Na het cursusjaar heb je ruim voldoende kennis om te sollici­teren bij bijvoorbeeld een reclamebureau. Ook kun je aan de slag als grafisch vormgever / ZZP-er.

Een inspirerende samen­werking

Net zoals jij enthousiast bent om je gra­fi­sche kennis uit te breiden, houden wij ervan onze kennis professioneel en didactisch verant­woord over te dragen. Dat is de reden waarom wij er ons vak van heb­ben gemaakt! Elke dag genieten wij van al het moois dat onze jaarcursisten maken. Kijk eens op de digitale expositie.
Startdatum
datum
sessies
Tijdstip
Plaats
Tue
10
September
Sep
2024
37 weken x 2,5 uur
17.30 u – 20.00 u
Amsterdam JC
Tue
9
September
Sep
2025
37 weken x 2,5 uur
17.30 u – 20.00 u
Amsterdam JC
Tue
8
September
Sep
2026
37 weken x 2,5 uur
17.30 u – 20.00 u
Amsterdam JC
Ik schrijf me in…