Klachtenregeling

'Grafische Cur­sus­sen | Option One' heeft een vastgelegde 'klachtenregeling' en 'preventie-document ongewenst gedrag'. 'Grafische Cursussen | Option One' is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Op de behandeling van klachten die worden voorgelegd aan de klachtencommissie is het Reglement van de NRTO van toepassing. Beide documenten kunt u hier downloaden.